gru 15 2011

Instytut Wzornictwa Przemysłowego


Komentarze: 0

oferta firmy

http://www.marketeo.pl/Firma/Dorota-Smoleńska-157422/Oferty/

 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego jest zaangażowany w wiele programów w skali krajowej i międzynarodowej.  Cele i zadania są wprowadzane  obecnie:

W tym roku IWP realizuje dwa projekty dla tworzenia polskiej marki w kraju i za granicą: Zaprojektuj Swój Zysk, Dobry Wzór. Program Zaprojektuj Swój Zysk ma zapewnić projektantom  silną pozycję na rynku. Dla uzyskania takich efektów, projektanci muszą nauczyć się jak zarządzać firmą, produktami i finansami. Budowanie konkurencyjności firmy i marki  wymaga zdolności biznesowych. Projektanci powinni  obok pracy twórczej wprowadzać zarządzanie marką produktu. Polityka wizerunku, marki czy tworzenie pozycji rynkowej jest niezbędne. Program Dobry Wzór jest konkursem dla projektantów o ogólnokrajowym zasięgu. Korzyści jakie uzyskują uczestnicy to reputacja, promocja swoich produktów i firmy.

Plany ma IWP na najbliższe lata?

Ważnym elementem pracy Instytutu jest działalność wystawiennicza i promocyjna. Oferta jest różnorodna: targi, wystawy w kraju i poza, działalność edukacyjna:  kursy, szkoła, seminaria i warsztaty. W Instytucie od lat wprowadza się projekty i programy doradcze dla firm projektowych i design w zakresie promocji regionalnej, krajowej i zagranicznej. Uczestnictwo i organizacja targów jest  projektem na najbliższe lata. Promocja i uznanie na nowych rynkach  jest niezbędna dla popularyzowania polskich firm i produktów zakresie wzornictwa, jakości i projektowania.

Do tej pory nie pojawił się jeszcze żaden komentarz. Ale Ty możesz to zmienić ;)

Dodaj komentarz